Segunda-feira, 04.12.17

France Football sei entrega Bola Osan-Mean iha Torre Eiffel

Revista franseza hakarak aumenta eventu ne'e no hetan fali mediatizmu. 

 

 

Revista franseza France Football sei entrega bola Osan-Mean iha serimónia ida ne'ebé sei hala'o iha Torre Eiffel. Tuir Mundo Deportivo, ideia hosi revista gauleza maka aumenta mediatizmu hosi entrega prémiu ne'e no eleva ho dignidade eventu ne'ebé hili, ba publikasaun, jogador di'ak tinan nian.

 

Cristiano Ronaldo hanesan nomeadu ida hodi manán prémiu no akompaña hosi Messi hanesan "suspeitu" sira seluk baibain nian iha oras "luta" ba prémiu hosi jogador di'ak liu Mundu nian ba France Football.

 

Entrega Bola Osan-Mean marka ona ba loron 07 Dezembru. Iha loron-kinta ne'e sei hatene jogador di'ak liu tinan nian ba revista franseza ne'ebé koñesidu.

 

Fonte: SAPO Desporto

France Football vai entregar a Bola de Ouro na Torre Eiffel

Revista francesa quer engrandecer o evento e recuperar mediatismo. 

 

 

 

A revista francesa France Football vai entregar a bola de Ouro numa cerimónia que vai decorrer na Torre Eiffel. Segundo o Mundo Deportivo, a ideia da revista gaulesa é aumentar o mediatismo da entrega do prémio e engrandecer o evento que elege, para a publicação, o melhor jogador do ano.

 

Cristiano Ronaldo é um dos nomeados a vencer o prémio e faz-se acompanhar de Messi como os ‘suspeitos’ do costume na hora de ‘lutar’ pelo prémio de melhor jogador do Mundo para a France Football.

 

A entrega da Bola de Ouro está marcada para dia sete de dezembro. Esta quinta-feira é conhecido o melhor jogador do ano para a conceituada revista francesa.

 

Fonte: SAPO Desporto

Segunda-feira, 27.03.17

Ronaldo ho Mourinho okupa fatin dahuluk hosi sira ne'ebé simu liu osan

France Football konsidera katak jogador ho treinador portugés hanesan sira ne'ebé maka simu liu osan iha époka 2016/2017. 

 

 

Cristiano Ronaldo halakon fali Messi, agora iha rendimentu sira. Jogador portugés hanesan jogador ne'ebé hetan liu osan iha mundu, fó sai hosi ranking ne'ebé tinan-tinan fó sai hosi publikasaun franseza France Football.

 

Internasional portugés konta manán hamutuk euro millaun 87.5, kontra Messi ho millaun 76.5. Iha fatin ikus ranking nian pertense ba Neymar, ho euro millaun 55.5.

 

Hosi treinador sira, iha portugés ida seluk. José Mourinho mantén iha fatin dahuluk lista nian, ne'ebé iha hanesan baze saláriu brutu sira, prémiu sira no reseita publisitáriu sira ne'ebé hetan durante époka.

 

Tékniku hosi Manchester United nian hetan ona euro millaun 28 iha temporada ne'e. Marcelo Lippi, atual selesionador xinés, iha pozisaun daruak ho euro millaun 23.5 no iha fatin ikus lista nian pertense ba Laurent Blanc, ne'ebé treina ona Paris Saint-Germain iha temporada liubá no konsege hetan euro millaun 20.

 

@SAPO Desporto

pesquisar

 

Fevereiro 2018

D
S
T
Q
Q
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

posts recentes

últ. comentários

  • Favor hakerek ho formato lolos:Boavista 0 - 1 FC p...
  • Kona ba ita nia selesaun futsal nian nebe dadaun n...
  • Tun ba posizaun 19 = desceu para a decima nona pos...
  • El sonido de una mágica voz.Veo, en la inmensidad ...
  • VIVA! Viva o BENFICA! VIVA! Viva o BENFICA!
  • VIVA! Viva o BENFICA VIVA Viva o BENFICA</b!!!
  • nossa show de bola, parabéns!Very good mens!
  • Manan na'in ba tinan 2013 mak husi ekipa Eni Timor...
  • acho que esta horario incompleto, porque so estava...

arquivos

tags

subscrever feeds

blogs SAPO

Atletismo