Portugal hala’o jogu dahuluk no manán Inglaterra

Portugal manán Inglaterra, 1-0, iha jogu primeira jornada Grupu B Europeu sub-21 futeból, ne’ebé hala’o horisehik iha Uherské Hradiste, iha República Checa.

 

 

João Mário marka úniku golu hosi jogu hahaú, iha minutu 57, hodi permiti Portugal hetan vítória ba dala 11 tuituir malu iha jogu ofisiál sira, hafoin hala’o jogu kualifikasaun ida ho vitória porsentu atus ida.


Selesaun portugeza okupa segundu lugar hosi Grupu B, ho pontu tolu hanesan ho Suésia, ne’ebé manán Itália, 2-1.


SAPO TL ho Lusa